Het werkplek-concept van VGZ is ingericht met de beleving van medewerkers als uitgangspunt. Het draait daarbij om drie elementen uit het HR- en FM-beleid: vitaliteit, wendbaarheid en zelfstandigheid.

Coöperatie VGZ heeft een belangrijke maatschappelijke rol: het betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. De samenleving kijkt kritisch naar de manier waarop VGZ deze rol invult. Hun inspirerende werkomgeving speelt hierin een belangrijke rol en heeft een strategische meerwaarde voor Coöperatie VGZ waarin hun bedrijfswaarden toonaangevend, zinnig en inlevend volledig tot hun recht komen.

Bij VGZ staat de beleving van de medewerkers centraal omdat die volledig is ingebed in hun Human Facility Employee Journey. Vitaliteit, cultuur en vrijheid zijn een aantal termen die hun werkplek concept beschrijven. De groene, open, diverse werkomgeving ondersteunt alle medewerkers optimaal en straalt uit waar VGZ voor staat; toonaangevend, zinnig en inlevend.

Het gebouw is belangrijk voor het aantrekken van talenten en het behoud van de juiste mensen. Om deze reden hebben we ook het VGZ gebouw samen met medewerkers vorm gegeven. Hierdoor is een bijzondere inspirerende werkomgeving tot stand gekomen wat samenwerken en plezier in je werk stimuleert.

Om ieders behoeften inzichtelijk te maken is aan alle medewerkers gevraagd een online tool in te vullen, waarmee de wensen op het gebied van werkplekken zijn onderzocht. Ten tweede zijn er workshops georganiseerd waarin plenair met een vertegenwoordiging van de business de huidige en toekomstige behoeften zijn doorlopen. Ook zijn de cultuur, missie, visie en kernwaarden van VGZ samen met de medewerkers vertaald. Dit tezamen is het DNA van VGZ dat op een inspirerende, informerende en activerende manier voelbaar en zichtbaar is in de nieuwe werkomgeving.

Er is optimale vrijheid om overal te kunnen werken en in diverse (vitale) vormen. De functionele behoeften kunnen tevens op ieder gewenst moment met de online tool opnieuw inzichtelijk gemaakt worden. Zo kan VGZ direct inspelen op veranderende behoeften van haar medewerkers. De HR/FM regieorganisatie voert hier structureel en actief regie op door middel van een vraaggestuurd accountmanagement, ondersteund door de visie vanuit de employee journey. Voor de nieuwe werkomgeving van VGZ is er op basis van de piramide van Maslow ten eerste rekening gehouden met

•           de functionele behoeften zoals het klimaat, licht, vitaliteit en gezonde voeding;

•           de sociale behoeften zoals transparantie, kennisdeling en samenwerking;

•           de emotionele behoeften zoals ontspanning, betekenisgeving en zelfontplooiing.

Dit alles maakt de werkomgeving van VGZ zo uniek!

 

 

 

 

 

 

 
 
Deze bedrijven nemen deel aan JLL's Winning Workplace Award 2017