« Alle blog berichten

Hoe ziet perfect er uit?

20 april 2017

In 2009 vroeg een slimme advocaat zich af: we meten alles binnen werkomgevingen, bezettingsgraad, kosten per vierkante meter, facilitaire klachten et cetera. Waarom is er dan geen eenduidige methodiek die mij vertelt hoe goed mijn werkomgeving is?

Met in het achterhoofd de online persoonlijkheidstesten, waarbij je twintig vragen moet beantwoorden en vervolgens een analyse krijgt van jezelf (die ook nog eens verdacht goed blijkt te kloppen), vroegen Annie Leeson en Tim Oldman zich af: kunnen we werkomgevingen volgens een vaste methodiek profilen?

Een jaar later was de Leesman methodiek geboren, die op negentig factoren de fysieke en virtuele werkomgeving onderzoekt, maar ook de organisatiecultuur en gedrag. Hieruit komt een score tussen de 0 en 100 die vertelt hoe goed de werkomgeving de gebruiker ervan ondersteunt. Inmiddels zijn er 2.250 gebouwen gescand waar 285.000 mensen werkzaam zijn en zien we dat hoger dan 70 scoren nog een uitdaging is: slechts 6 procent van de werkomgevingen lukt dit en verdient hiermee het Leesman+ predicaat. En dat is natuurlijk machtig interessant, want: wat doen zij nu anders en wat gebeurt daar beter dan bij de rest?

Laten we beginnen met stellen dat er geen magische formule is. Elke organisatie is anders. Daarnaast kunnen gemiddelden interessante inzichten verbergen. Immers, als je je ene hand in de oven hebt en de andere in de vriezer, dan ben je gemiddeld lauw. Terwijl: Leesman+ organisaties doen álles beter dan de rest. Neem de activiteiten “geconcentreerd werken” en “geplande vergaderingen”. Deze worden in deze organisaties weliswaar beter ondersteund, maar het verschil met het gemiddelde is minimaal. Het verschil wordt hier dus niet gemaakt. Welke factoren lopen dan wel het meest uiteen? Dit zijn:

1.         Videoconferenties
2.         Ontspannen en pauzeren
3.         Informele, ongeplande vergaderingen
4.         Atriums en gemeenschappelijke ruimten
5.         Variëteit aan werkruimten
 

Organisaties die puur op kosten sturen, schrappen deze activiteiten en factoren in de fysieke omgeving meestal als eerst. Maar het zijn juist ook deze factoren die ervoor zorgen dat medewerkers effectiever kunnen werken in hun werkomgeving. Neem “ontspannen en pauzeren”: als je als organisatie puur stuurt op het tellen van koppen en werkplekken, zal het tafelvoetbalspel al snel sneuvelen voor een paar extra werkplekken. De oplossing voor hetzelfde probleem kan bovendien bij verschillende organisaties anders zijn. “Ontspannen en pauzeren” betekent voor een internetbedrijf iets anders dan voor een advocatenkantoor, en voor iemand van 25 iets anders dan voor iemand van 50.

“Variëteit aan werkruimten”, ook een intrigerende. In orde van belang staat deze laag op de ranglijst, slechts 35 procent van de respondenten vindt dit een zwaarwegend punt. Maar: het is wel een grote differentiator. En dan gaat het niet alleen om het aanbieden van veel verschillende werkruimten, zodat mensen op basis van hun activiteit en hun voorkeur de beste plek kiezen, maar ook om het daadwerkelijk gebruiken van deze werkplekken in plaats van te kamperen op één enkele plek. Het bureau is niet meer het enige epicentrum van productiviteit!

Wellicht mis je “koffie, thee en andere faciliteiten” in dit lijstje, het thema dat vaak de meeste lachende (of chagrijnige) gezichten veroorzaakt. Het is dan ook de belangrijkste faciliteit. Dit cement voor een goede sociale infrastructuur is belangrijker zelfs dan goede IT-faciliteiten: maar liefst 89 procent van de werknemers vindt koffie, thee en andere faciliteiten belangrijk. In de Leesman+ is 84 procent van de werknemers hier tevreden over, tegenover slechts 64 procent in de totale database – net een te klein verschil om in de top 5 te belanden.

Ja, vraag je je nu af, en waarom is dit alles zo belangrijk? Nou, omdat slechts 57 procent van de medewerkers positief antwoordt op de vraag of de werkomgeving hen in staat stelt om productief te werken. Bij Leesman+ is dat 70 procent. Tel uit je winst.

 
 
Deze bedrijven nemen deel aan JLL's Winning Workplace Award 2017